Andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att föreningen i fortsättningen kommer att ta ut en avgift för andrahandsutyrning i enlighet med de nyligen antagna stadagarna. Avgiften uppgår till 1/10 Prisbasbelopp per år (2016 är ett PBB 44 300kr) och kommer att gälla from nästa uthyrningsperiod för respektive lägenhet.

Vidare kommer andrahandsuthyrning av lägenhet som pågår längre än tre måander leda till att eventuell parkeringsplats automatiskt sägs upp och ny ansökan måste inkomma då den andrahanduthyrande upphör med uthyrningen. Denna förändring träder i kraft from 2016-06-01.

Tvättkolvar Mariedalsvägen

Vänligen notera att de tvättkolvar som gäller på Mariedalsvägen är blå till den lilla tvättstugan och svarta till den stora. Äldre kolvar som tex de röda gäller inte för bokningar och kommer att plockas bort av vicevärden senast den 1 juli. Skulle du sakna tvättkolv(ar) eller nycklar är du välkommen att kontakta styrelsen.