Ny facebooksida

En Facebook-grupp för föreningen har skapats för diskussioner och nyheter.

Gruppen är tänkt att kunna användas som ett diskussionsforum för föreningens medlemmar. Styrelsen kommer även att använda gruppen för att sondera medlemmarnas åsikter om saker och ting och inventera om det finns expertkunskaper som kan hjälpa i föreningens arbete. Ordet är fritt (så länge diskussionen hålls konstruktiv och tonen är god!) och vi hoppas att detta kan bli ett bra komplement till hemsidan

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att föreningen i fortsättningen kommer att ta ut en avgift för andrahandsutyrning i enlighet med de nyligen antagna stadagarna. Avgiften uppgår till 1/10 Prisbasbelopp per år (2016 är ett PBB 44 300kr) och kommer att gälla from nästa uthyrningsperiod för respektive lägenhet.

Vidare kommer andrahandsuthyrning av lägenhet som pågår längre än tre måander leda till att eventuell parkeringsplats automatiskt sägs upp och ny ansökan måste inkomma då den andrahanduthyrande upphör med uthyrningen. Denna förändring träder i kraft from 2016-06-01.