Tvättkolvar Mariedalsvägen

Vänligen notera att de tvättkolvar som gäller på Mariedalsvägen är blå till den lilla tvättstugan och svarta till den stora. Äldre kolvar som tex de röda gäller inte för bokningar och kommer att plockas bort av vicevärden senast den 1 juli. Skulle du sakna tvättkolv(ar) eller nycklar är du välkommen att kontakta styrelsen.

Finjustering av belysning

Nu är monteringen av ny armaturer i trapphus och källare avklarad. De nya armaturerna styrs genom rörelse så att de automatiskt tänds upp när man närmar sig och sedan släcks ner när det inte längre finns någon i närheten. Ljuskällan är energisnål led lampa och för att skapa trygghet i källaren är den inställd så att den aldrig släcks ner helt utan håller sig på 10% effekt som lägst, när någon sedan rör sig i närheten tänds de upp till 90% enligt nuvarande inställning.

Trapphusen har fått samma inställning till start förutom på Ribevägen 11a där vi under kommande veckor i samarbete med entreprenören provar olika inställningar för att finjustera ljuset efter behov. Försöket går ut på att kombinera rörelsesensorn med ljussensor så att under de timmar på dygnet då det är ljust nog att klara sig utan lampor tänds de inte överhuvudtaget för att sedan fungera med rörelsesensor under de mörkare timmarna. När vi hittat en bra inställning kommer detta att utökas till övriga trapphus och vid behov justeras efter aktuella ljusförhållanden beroende på fönsterläge etc.

Infoblad

Våren/försommaren 2015 kommer föreningen att byta låssystem. Lås som
berörs är entrédörrar, källardörrar i trapphus samt cykelnerfarter.
Befintliga nycklar kommer att ersättas med ett elektroniskt passersystem
(en ”tag”). Samma ”tag” kommer att fungera till samtliga ovannämnda lås
i respektive hus. Möjlighet till att utöka systemet till trädgårdsgrindar och
dörrar till miljöhus finns.

Den närmaste tiden kommer även en del balkongers undersida att rengöras
från flagnande färg mm. Detta är en tillfällig lösning fram till att en mer
genomgripande renovering med ny ytbehandling samt ev. målning
kommer att göras nästa vår.

Styrelsen har beslutat att föreslå övergång till nya stadgar (2011 års
normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar). Beslut om detta ska fattas
av föreningsstämman och det krävs beslut på två på varandra följande
föreningsstämmor. Förslagsvis tas första beslutet vid föreningens årliga
grillfest i sommar.

Med önskan om fortsatt trevlig vår,
Styrelsen Brf Ribe