Andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att föreningen i fortsättningen kommer att ta ut en avgift för andrahandsutyrning i enlighet med de nyligen antagna stadagarna. Avgiften uppgår till 1/10 Prisbasbelopp per år (2016 är ett PBB 44 300kr) och kommer att gälla from nästa uthyrningsperiod för respektive lägenhet.

Vidare kommer andrahandsuthyrning av lägenhet som pågår längre än tre måander leda till att eventuell parkeringsplats automatiskt sägs upp och ny ansökan måste inkomma då den andrahanduthyrande upphör med uthyrningen. Denna förändring träder i kraft from 2016-06-01.

Container för grovsopor 15-16 januari

Den 15-16e januari kommer en container för grovsopor såsom tex julgranar och annat skrymmande stå uppställd på Randersvägen 24. Observera att ni inte kan slänga vitvaror, elektronik eller miljöfarligt avfall i containern utan detta måste lämnas till en återvinningsstation.

Vi vill på förekommen anledning även passa på att påminna om att miljöhuset på gården endast är avsett för avfall som går att sortera där. Dvs sådant som det inte finns ett passande kärl för kan ej lämnas bredvid utan det är upp till varje medlem att själv ombesörja transport till återvinningsstation eller förvara avfallet tills containern kommer nästa gång (2 ggr per år).