Allmän information rörande brandsäkerhet

Styrelsen vill informera om att det inte är tillåtet att ställa någonting i trapphusen eller i källargångarna.

Grovsopor ska tas till närmsta återvinningscentral. Föreningen tillhandahåller en container för grovsopor två gånger per år.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ligger ansvaret för brandskyddet i våra hus på alla oss som äger bostäder och bor i husen. Det har förekommit att olika föremål placerats i trapphusen och källargångarna. Lagen kräver att vi förbygger brand samt garanterar säker utrymning.

Barnvagnar och rollatorer får placeras på särskilt anvisade platser.

Vädra rätt vintertid

Vi vill be alla medlemmar att tänka på våra gemensamma värmekostnader och vädra på rätt sätt vintertid. Ett långsiktigt mål med att minska våra energikostnader skulle kunna vara att sänka våra månadsavgifter.

Vädra rätt är: kort och intensivt, och absolut inte öppet fönster i flera timmar. Det resulterar nämligen i att värmen i elementet höjs, men särskilt mycket ny luft tar sig sällan in i lägenheten. För tips och förklaringar se listan nedan.

Vänd er direkt till styrelsen om det skulle finnas problem med något element eller termostat, vara för varmt eller för kallt i lägenheten.

Under januari 2014 kommer dessutom firman SIMAB att genomföra en kontroll på samtliga ventilationsdon i våra lägenheter.

…och med det önskar styrelsen i brf Ribe alla God fortsättning på 2014

 

Vädra på rätt sätt
Om man vill vädra under vintern ska man göra det rejält och under en kort period, istället för att vädra lite under en lång period.

Vädra rätt när du lagar mat
Öppna inte köksfönstret. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. I och med det drivs en del av matoset ut i resten av lägenheten. Inte ens spisfläkten kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt fläkten störs …

Har du självdragsventilation behöver du vädra regelbundet
Vädra gärna både morgon och kväll. Det bästa sättet att vädra är att öppna fönstren i båda ändar av lägenheten och låta vinden blåsa igenom under max fem minuter. På det sättet hinner du byta ut den mesta luft i lägenheten utan att förlora så mycket av värmen inomhus.

Ha ventiler och don öppna
Detta för att luften ska ta sig in rätt väg till din lägenhet. Det är också viktigt för att få varmt i lägenheten. Är ventilerna som sitter ovanför fönstren eller direkt ovanför elementen i alla rum (utom kök och bad) öppna, så blandas värmen och luften bättre.

Rengör ventiler och don minst två gånger om året
Oftast går donet att ta ut genom att dra det rakt ut. Tvätta sedan donet i varmt vatten och försök även att göra rent i kanalen där donet suttit.

Viktig information om din hemförsäkring

På föreningsstämman i år beslutades att brf Ribe tecknar ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Tillägget avser den delen av försäkringsskyddet som fram tills nu bekostats i den privata hemförsäkringen, det så kallade bostadsrättstilläget.

Detta innebär att från och med 1 jan 2014 har samtliga medlemmar via föreningens fastighetsförsäkring en bostadsrättsförsäkring. Det går alltså bra att säga upp sitt eget bostadsrättstillägg, men observera: Du måste ha kvar Din hemförsäkring i övrigt!

Detta tillägg kommer inte leda till någon avgiftshöjning.

För mer information se sida 16 i senaste årsredovisningen.

Vänlig hälsningar,
Styrelsen i brf Ribe