Container för grovsopor 15-16 januari

Den 15-16e januari kommer en container för grovsopor såsom tex julgranar och annat skrymmande stå uppställd på Randersvägen 24. Observera att ni inte kan slänga vitvaror, elektronik eller miljöfarligt avfall i containern utan detta måste lämnas till en återvinningsstation.

Vi vill på förekommen anledning även passa på att påminna om att miljöhuset på gården endast är avsett för avfall som går att sortera där. Dvs sådant som det inte finns ett passande kärl för kan ej lämnas bredvid utan det är upp till varje medlem att själv ombesörja transport till återvinningsstation eller förvara avfallet tills containern kommer nästa gång (2 ggr per år).

Allmän information rörande brandsäkerhet

Styrelsen vill informera om att det inte är tillåtet att ställa någonting i trapphusen eller i källargångarna.

Grovsopor ska tas till närmsta återvinningscentral. Föreningen tillhandahåller en container för grovsopor två gånger per år.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ligger ansvaret för brandskyddet i våra hus på alla oss som äger bostäder och bor i husen. Det har förekommit att olika föremål placerats i trapphusen och källargångarna. Lagen kräver att vi förbygger brand samt garanterar säker utrymning.

Barnvagnar och rollatorer får placeras på särskilt anvisade platser.

Vädra rätt vintertid

Vi vill be alla medlemmar att tänka på våra gemensamma värmekostnader och vädra på rätt sätt vintertid. Ett långsiktigt mål med att minska våra energikostnader skulle kunna vara att sänka våra månadsavgifter.

Vädra rätt är: kort och intensivt, och absolut inte öppet fönster i flera timmar. Det resulterar nämligen i att värmen i elementet höjs, men särskilt mycket ny luft tar sig sällan in i lägenheten. För tips och förklaringar se listan nedan.

Vänd er direkt till styrelsen om det skulle finnas problem med något element eller termostat, vara för varmt eller för kallt i lägenheten.

Under januari 2014 kommer dessutom firman SIMAB att genomföra en kontroll på samtliga ventilationsdon i våra lägenheter.

…och med det önskar styrelsen i brf Ribe alla God fortsättning på 2014

 

Vädra på rätt sätt
Om man vill vädra under vintern ska man göra det rejält och under en kort period, istället för att vädra lite under en lång period.

Vädra rätt när du lagar mat
Öppna inte köksfönstret. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. I och med det drivs en del av matoset ut i resten av lägenheten. Inte ens spisfläkten kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt fläkten störs …

Har du självdragsventilation behöver du vädra regelbundet
Vädra gärna både morgon och kväll. Det bästa sättet att vädra är att öppna fönstren i båda ändar av lägenheten och låta vinden blåsa igenom under max fem minuter. På det sättet hinner du byta ut den mesta luft i lägenheten utan att förlora så mycket av värmen inomhus.

Ha ventiler och don öppna
Detta för att luften ska ta sig in rätt väg till din lägenhet. Det är också viktigt för att få varmt i lägenheten. Är ventilerna som sitter ovanför fönstren eller direkt ovanför elementen i alla rum (utom kök och bad) öppna, så blandas värmen och luften bättre.

Rengör ventiler och don minst två gånger om året
Oftast går donet att ta ut genom att dra det rakt ut. Tvätta sedan donet i varmt vatten och försök även att göra rent i kanalen där donet suttit.