Finjustering av belysning

Nu är monteringen av ny armaturer i trapphus och källare avklarad. De nya armaturerna styrs genom rörelse så att de automatiskt tänds upp när man närmar sig och sedan släcks ner när det inte längre finns någon i närheten. Ljuskällan är energisnål led lampa och för att skapa trygghet i källaren är den inställd så att den aldrig släcks ner helt utan håller sig på 10% effekt som lägst, när någon sedan rör sig i närheten tänds de upp till 90% enligt nuvarande inställning.

Trapphusen har fått samma inställning till start förutom på Ribevägen 11a där vi under kommande veckor i samarbete med entreprenören provar olika inställningar för att finjustera ljuset efter behov. Försöket går ut på att kombinera rörelsesensorn med ljussensor så att under de timmar på dygnet då det är ljust nog att klara sig utan lampor tänds de inte överhuvudtaget för att sedan fungera med rörelsesensor under de mörkare timmarna. När vi hittat en bra inställning kommer detta att utökas till övriga trapphus och vid behov justeras efter aktuella ljusförhållanden beroende på fönsterläge etc.

Cykelförråd i samband med målning

I samband med målning av källare kommer även golven i skyddsrum/cykelförråd att “dammbindas”, dvs de målas med en genomskinlig färg som gör att betongen håller längre och det blir lättare att städa. Pga detta så kan ni inte förvara något i cykelförråden under dessa dagar och vi ber därför alla medlemmar att ta vara uppmärksamma och istället parkera cyklar antingen inne på gården eller i cykelställen utanför husen.

Anslag med mer information kommer att sättas upp i respektive cykelförråd några dagar innan tömning.

Viktigt information angående målning av trapphus och källare

Shoons

Målning av trapphus, källargångar, tvättstugor och cykelrum kommer att utföras i Ert bostadsområde.

Vi planerar att starta under v 2-3 2015.

Vi kommer att boka upp tvättstugorna i god tid före målning, räkna med att ni är utan tvättstuga 3-4 dagar.
Samtidigt som vi målar tvättstugorna kommer golven att målas, då är hela källaren avstängd under 2 dagar.
När vi målar i trapporna så kan det förekomma färgstänk på golven, så kolla skorna innan ni trampar in i era lägenheter.

Målningen sker i denna ordning, viss justering på tiden kan förekomma

Ribevägen v 2-5
Mariedalsvägen v 6-10
Randersvägen v 11-13

Med vänlig hälsning,

Schööns Måleri AB
Håkan Ståhl
0705-54 13 99
hakan@schoonsmaleri.se