Container för grovsopor 15-16 januari

Den 15-16e januari kommer en container för grovsopor såsom tex julgranar och annat skrymmande stå uppställd på Randersvägen 24. Observera att ni inte kan slänga vitvaror, elektronik eller miljöfarligt avfall i containern utan detta måste lämnas till en återvinningsstation.

Vi vill på förekommen anledning även passa på att påminna om att miljöhuset på gården endast är avsett för avfall som går att sortera där. Dvs sådant som det inte finns ett passande kärl för kan ej lämnas bredvid utan det är upp till varje medlem att själv ombesörja transport till återvinningsstation eller förvara avfallet tills containern kommer nästa gång (2 ggr per år).

One thought on “Container för grovsopor 15-16 januari

  1. I cannot believe I missed World Egg Day. Your video almost makes me feel better about not knowing of it- but sort of guilty at the same time. More reasons to visit Halsuhki every single day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA image
*