Infoblad

Våren/försommaren 2015 kommer föreningen att byta låssystem. Lås som
berörs är entrédörrar, källardörrar i trapphus samt cykelnerfarter.
Befintliga nycklar kommer att ersättas med ett elektroniskt passersystem
(en ”tag”). Samma ”tag” kommer att fungera till samtliga ovannämnda lås
i respektive hus. Möjlighet till att utöka systemet till trädgårdsgrindar och
dörrar till miljöhus finns.

Den närmaste tiden kommer även en del balkongers undersida att rengöras
från flagnande färg mm. Detta är en tillfällig lösning fram till att en mer
genomgripande renovering med ny ytbehandling samt ev. målning
kommer att göras nästa vår.

Styrelsen har beslutat att föreslå övergång till nya stadgar (2011 års
normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar). Beslut om detta ska fattas
av föreningsstämman och det krävs beslut på två på varandra följande
föreningsstämmor. Förslagsvis tas första beslutet vid föreningens årliga
grillfest i sommar.

Med önskan om fortsatt trevlig vår,
Styrelsen Brf Ribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA image
*