Felanmälan

I vår bostadsrättförening delar vi på ansvaret. Det viktigt att alla meddelar styrelsen om man upptäcker fel och brister i våra gemensamma utrymmen.

Felanmälan för det som föreningen ansvarar för:

  • värmen har helt försvunnit
  • tvättmaskiner som inte fungerar
  • vissa fel efter badrumsrenoveringen

görs till styrelsen på telefon till vicevärd Bo Andersson 0737-817553 alternativt ordförande Kent Nilsson 0727-300717, med en lapp i styrelsens postlåda i miljöhuset, eller i kontaktformuläret här på hemsidan.
Det är styrelsen som sedan ordnar med fastighetsskötare eller annan hantverkare.
Tänk på att om du själv beställer ett arbete blir du också betalningsskyldig.

Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd:

  • vattenrör som läcker i allmänna utrymmen
  • vattenläckage i Din lägenhet (glöm inte att kontakta din hemförsäkring och styrelsen med det samma)

vänder man sig direkt till våra fastighetsskötare Severins via deras jourtelefon 0707 – 19 28 29, men man kan även i nödfall anlita annan lämplig hantverkare.

Viktig info om försäkringen “bostadsrättstilläget”
Den gemensamma försäkringen ”bostadsrättstillägget” har vi hos Folksam, vår försäkring har numret 200426. Medlemmar ringer 08-772 80 20 och frågar efter ”företagsskador”,
eller mailar: foretagsskada@folksam.se

Vid akut skada efter klockan 17.00 på vardagar samt under helger, ring Folksam Jour på telefon 020-45 00 00

Större skador, t ex vatten, anmäls av styrelsen, mindre skador i lägenheten anmäls av medlemmen. Skador på lösöret går som tidigare via var och ens individuella hemförsärking.