Felanmälan

I vår bostadsrättförening delar vi på ansvaret. Det viktigt att alla meddelar styrelsen om man upptäcker fel och brister i våra gemensamma utrymmen.

Felanmälan för det som föreningen ansvarar för:

  • värmen har helt försvunnit
  • tvättmaskiner som inte fungerar

görs till styrelsen på telefon till vicevärd Bo Andersson 0737-817553 alternativt ordförande Kent Nilsson 0727-300717, med en lapp i styrelsens postlåda i miljöhuset, eller i kontaktformuläret här på hemsidan.
Det är styrelsen som sedan ordnar med fastighetsskötare eller annan hantverkare.
Tänk på att om du själv beställer ett arbete blir du också betalningsskyldig.

Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd:

  • vattenrör som läcker i allmänna utrymmen
  • vattenläckage i Din lägenhet (glöm inte att kontakta din hemförsäkring och styrelsen med det samma)

vänder man sig direkt till våra fastighetsskötare Severins via deras jourtelefon 0707 – 19 28 29, men man kan även i nödfall anlita annan lämplig hantverkare.

Viktig info om försäkringen “bostadsrättstilläget”
Den gemensamma försäkringen ”bostadsrättstillägget” har vi hos Länsförsäkringar Skåne, vår försäkring har numret 2898335.

Allmänna frågor
Willis AB
Linda Månsson
linda.mansson@willistowerswatson.com
040-174162

Vid skada
Medlemmar ringer 040-633 91 58 eller 020-59 00 00 vid akut skada.
eller mailar: hsbskada.skane@lansforsakringar.se

Vid behov av sanering: Anticimex 042-495 45 00 samt 040-693 61 00

Större skador, t ex vatten, anmäls av styrelsen, mindre skador i lägenheten anmäls av medlemmen. Skador på lösöret går via var och ens individuella hemförsäkring.