Styrelsen

Ordförande
Kent Nilsson
0727-300717

Vice ordförande
Sebastian Thuns

Sekreterare
Karin Sundström

Ledamot & Vicevärd
Bo Andersson
0737-817553

HSB-ledamot
Dick Jillvert

Studieorganisatör
Katarina Olsson

Suppleanter
Jonas Broms
Filip Stankof
Johan Johansson