Container för grovsopor 15-16 januari

Den 15-16e januari kommer en container för grovsopor såsom tex julgranar och annat skrymmande stå uppställd på Randersvägen 24. Observera att ni inte kan slänga vitvaror, elektronik eller miljöfarligt avfall i containern utan detta måste lämnas till en återvinningsstation.

Vi vill på förekommen anledning även passa på att påminna om att miljöhuset på gården endast är avsett för avfall som går att sortera där. Dvs sådant som det inte finns ett passande kärl för kan ej lämnas bredvid utan det är upp till varje medlem att själv ombesörja transport till återvinningsstation eller förvara avfallet tills containern kommer nästa gång (2 ggr per år).

Cykelförråd i samband med målning

I samband med målning av källare kommer även golven i skyddsrum/cykelförråd att “dammbindas”, dvs de målas med en genomskinlig färg som gör att betongen håller längre och det blir lättare att städa. Pga detta så kan ni inte förvara något i cykelförråden under dessa dagar och vi ber därför alla medlemmar att ta vara uppmärksamma och istället parkera cyklar antingen inne på gården eller i cykelställen utanför husen.

Anslag med mer information kommer att sättas upp i respektive cykelförråd några dagar innan tömning.

Viktigt information angående målning av trapphus och källare

Shoons

Målning av trapphus, källargångar, tvättstugor och cykelrum kommer att utföras i Ert bostadsområde.

Vi planerar att starta under v 2-3 2015.

Vi kommer att boka upp tvättstugorna i god tid före målning, räkna med att ni är utan tvättstuga 3-4 dagar.
Samtidigt som vi målar tvättstugorna kommer golven att målas, då är hela källaren avstängd under 2 dagar.
När vi målar i trapporna så kan det förekomma färgstänk på golven, så kolla skorna innan ni trampar in i era lägenheter.

Målningen sker i denna ordning, viss justering på tiden kan förekomma

Ribevägen v 2-5
Mariedalsvägen v 6-10
Randersvägen v 11-13

Med vänlig hälsning,

Schööns Måleri AB
Håkan Ståhl
0705-54 13 99
hakan@schoonsmaleri.se